Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. október 29-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására beérkezett pályázatok elbírálására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre és a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadására

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

4. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Kérdések