Polgármesteri döntéshozatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és arányosság követelményének figyelembe vételével. A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 2021. január 28-ára tervezett képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.

1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervére

2. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárások megfogalmazására

3. Javaslat a 2021. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezés véleményezésére

5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésre

6. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározására

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntést megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. január 28-át követően az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak.