Polgármesteri döntéshozatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő- testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és arányosság követelményének figyelembe vételével.

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottságának feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 2021. február 15-ére tervezett képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.

1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésére

3 . Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Tiszaújváros 2021. évi városi rendezvényeinek támogatására

6. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2020. évi beszámolójának és 2021. évi szakmai munkatervének elfogadására

8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésre

9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

10. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntést megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. február 15- ét követően az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak.

(Az előterjesztésekről és a döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót a Tisza Televízió február 15-én, hétfőn 10:00 órától élő adásban közvetíti.)