Polgármesteri döntéshozatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és arányosság követelményének figyelembe vételével.

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő- testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 2021. április 29-ére tervezett rendkívüli képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.

1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvosigazgatói munkaköréhez kapcsolódó döntés meghozatalára

2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a módosítások körének kiterjesztésére

4. Javaslat a civil szervezetek támogatását célzó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulása miatti megszüntetésére.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a döntést megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. április 29-ét követően az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal