Táboroztatási támogatás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.

A táboroztatási támogatás értékhatárai és mértéke:

Családban élő tanuló esetén:

A családban az egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)

Támogatás mértéke a
táborozási költség

0 - 35.700

70%-a, maximum 30.000 Ft

35.701 - 40.700

50%-a, maximum 20.000 Ft

40.701 - 48.000

30%-a, maximum 10.000 Ft

 

2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén

A családban az egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)

Támogatás mértéke a
táborozási költség

0 - 38.500

70%-a, maximum 30.000 Ft

38.501 - 45.500

50%-a, maximum 20.000 Ft

45.501 - 57.000

30%-a, maximum 10.000 Ft


A kérelmek benyújtása 2021. június 30. napjáig lehetséges.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal épülete (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
  • a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
    http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületében (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal