Tájékoztató nyári diákmunkáról

A 2013-2020-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka 2021.” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok
  • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. A regisztrációra 2021. június 15-től 2021. június 30-ig van lehetőség.

Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás tervezett időpontja: 2021. július 12-től július 31-ig, napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.

A regisztráció helye:
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.

A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint). A lapok leadásának határideje: 2021. június 30. (szerda) 18.00 óra.