Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2021. június 24-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Az ülés naprendi pontjai:

Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. évi üzleti tervére
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának elfogadására
4. Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025 című dokumentum elfogadására
5. Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciója 2021-2030 című dokumentum elfogadására
6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására
7. Javaslat településrendezési döntés meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra
8. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításainak támogatására
10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2021. évi üzleti terveire
11. Javaslat a polgármester 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
12. Javaslat egyházi fenntartó számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámoló elfogadására
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről
14. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett tevékenységéről
15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett munkájáról
16. Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról
Kérdések