Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2021. november 25-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az anyakönyvvezető közreműködését igénylő rendezvények hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi rendezvénytervére
6. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2021. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat a víziközművek 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítására
10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2019. és 2020. évben végzett tevékenységéről
12. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
13. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések