Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2021. december 16-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Az ülés napirendi pontjai

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai munkatervének jóváhagyására
5. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - több részterületére szóló módosítása partnerségi egyeztetésének lezárására és további területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
9. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
11. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezőkről
Kérdések