Árverési hirdetmény lakótelkek értékesítéséről

Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y
önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítéséről


Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Örösi úton található lakótelkeket:

Tiszaújváros, Örösi úton lévő építési telkek              

S.sz.

hrsz

Terület (m2)

Házszám

Árverési alapár (Ft)

Árverés előtt fizetendő biztosíték (Ft)

1

1505/2

1.093

125.

10.900.000 + Áfa

1.000.000

2

1508/2

2.086

114.

20.900.000 + Áfa

2.000.000


Az ingatlanok árverésen kerülnek értékesítésre a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.

Az árverésen való részvétel feltételei:

  • az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
  • határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
  • az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
  • a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
  • az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfél tájékoztató irodában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.

Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje:

2022. július 4-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:

2022. július 5-én 10 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09.45-től 09.55-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

pdfJelentkezési lap és a tájékoztató