Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2022. június 30-án, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti üléstermében.

Napirendi javaslat

Zárt ülés

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

Nyilvános ülés

1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021-ben végzett munkájáról

7. Beszámoló a diáksport 2021. évi támogatásának felhasználásáról

Kérdések