Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros képviselő-testülete 2022. november 24-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

2. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére

3. Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítéséből adódó feladatok végrehajtására

4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat energiamegtakarítással kapcsolatos döntésekre

5. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására

7. Javaslat Tiszaújváros 2023. évi rendezvénytervére

8. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

9. Javaslat közterületek elnevezésére

10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a víziközművek 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének módosítására

12. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2022. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére

13. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység, illetve az otthoni hospice ellátás működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések