Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. december 15-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Az ülés napirendi pontjai

Zárt ülés

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezésére

Nyilvános ülés

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására

5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. évi munkatervére

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos pénzügyi döntés meghozatalára

9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

10. Tájékoztató a 2021-2025. közötti időszakra szóló Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2021- 2022. közötti időszakban történt megvalósításáról

Kérdések