Kutak bejelentése, engedélyezése

HIRDETMÉNY

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény legutóbbi módosítása szerint a 2024. január 1. előtt engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően mind kockázatmentes, mind kockázatos területen létesített azon háztartási vízigényt kielégítő kutak fennmaradási engedélyezését nem kell lefolytatni, amelyek talpmélysége nem haladja meg az 50 métert és nem éri el az első vízzáró réteget.

A kockázatos területek térképe elérhető a https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem honlapon, ahol a helyrajzi szám kereső segítségével informálódni lehet az ingatlan elhelyezkedéséről.

Háztartási vízigényt kielégítő kútnak minősül az évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek
a) ivóvízellátásának, vagy
b) személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének
biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.

A 2024. január 1-jét követően kockázatmentes területen létesítendő háztartási vízigényt kielégítő kutak esetében, ha

  • a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, nem kell bejelenteni,
  • a kút talpmélysége meghaladja az 50 métert, vízjogi engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

A 2024. január 1-jét követően kockázatos területen létesítendő háztartási vízigényt kielégítő kutak esetében ha

  • a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatósághoz,
  • a kút talpmélysége az 50 métert meghaladja, vízjogi engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

A mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében további tájékoztatást kaphat a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályától.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal