Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatos tudnivalók

Szavazás

Szavazni 2019. október 13-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, személyesen lehet.

A választópolgárnak igazolnia kell

személyazonosságát

  • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
  • magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
  • magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)

 

és lakcímét

  • lakcímkártyával,
  • Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény részével, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el,
  • régi könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

vagy személyi azonosítóját

  • lakcímkártyával,
  • személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal vagy igazolással.

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!

Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel.

Átjelentkezés

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választáson eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzati testület megválasztásában kíván részt venni. Aki tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőre akar szavazni, átjelentkezhet.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Átjelentkezés iránti kérelmet 2019. október 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani személyesen, levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül vagy ügyfélkapus azonosítással a www.valasztas.hu honlapon.

A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt felveszi az érintett település tartózkodási helye szerinti szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

Települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak.

Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímére. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre, a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre (október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett).

A mozgóurna iránti kérelem a www.valasztas.hu honlapon ügyfélkapus azonosítás nélkül október 9-én 16.00 óráig, ügyfélkapus azonosítással október 13-án 12.00 óráig, személyesen október 11-én 16.00 óráig nyújtható be. Postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) történő kérelemnek október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott, vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján történő igénylés október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.

A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az – az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően – ismételten benyújtható.

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!