Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

2024. évi önkormányzati és EU parlamenti választások

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, illetve az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 2024. június 9-én kerül sor. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján választási szervnek minősül a választási bizottság és a választási iroda.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 

A választási irodák a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat végeznek. Bővebb, általános jellegű információt a www.valasztas.hu honlapon talál.

A választási szervek működésével és a választással kapcsolatos tudnivalókat, hasznos információkat az alábbi linkek valamelyikére kattintva ismerheti meg:

A választási iroda vezetőjének a neve: Dr. Juhos Szabolcs

Hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme:
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
+36 (49) 548-014
valasztas@tujvaros.hu

Választási információs szolgálatának elérhetőségei
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
+36 (49) 548-014
valasztas@tujvaros.hu

A választási iroda vezetőjének
- a mandátumok számának megállapításáról szóló határozata: 1/2023. (X.24.) HVI határozat
- a választókerületek kialakításáról szóló határozata: 2/2023. (XI.15.) HVI határozat
- a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata: 1/2024 (II.15.) HVI határozat

A választási bizottság
- tagjainak és póttagjainak neve:

Tagok:
Horváthné dr. Vámosi Margit
Jakab István György
Szabó András Gábor

Megbízott tagok:
Farkas Tivadarné (FIDESZ - KDNP - Városért Egyesület)
Kulcsár Albert (Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület)

Póttagok:
Tamás Hermina
Erdélyi Lajos Péter

- elérhetőségei: 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
+36 (49) 548-014
valasztas@tujvaros.hu

- ülésének várható időpontja és részletes napirendje:

- üléséről készült jegyzőkönyvek:

- határozatai (a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével)